Single Blog

image description

NHỮNG ĐIỀU CẦN HỌC VÀ NHỚ SUỐT ĐỜI

Sống trong cuộc đời, có rất nhiều điều cần phải học. Nhưng có những điều, lại phải học suốt đời. 7 điều dưới đây là một minh chứng, có những người, cả đời cũng chưa học hết được.

Thứ nhất: Học nhận lỗi

Hầu hết mọi người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác và cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra, không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn. Đơn giản vậy thôi mà không phải ai cũng làm được.

Thứ hai: Học nhu hòa

Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm. Nhưng đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cho nên, ở đời cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được.

Thứ ba: Học nhẫn nhục

Thế gian này, nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

Thứ tư: Học thấu hiểu

Trong cuộc sống, nếu thiếu thấu hiểu nhau, ít nhiều cũng sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Nên sống ở đời, mọi người nên biết thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm với nhau làm sao có thể sống hòa bình được?

Thứ năm: Học buông bỏ

Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống. Nhiều khi lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, lúc nào cũng kéo theo một túi hành lý nặng nề, không thấy khó chịu hay sao? Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình. Nắm cái gì cần nắm, cái gì không cần thi phải biết buông bỏ, có vậy thì mới an nhàn, tự tại được!

Thứ sáu: Học cảm động

Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ mừng vui cùng cho họ. Nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là cái tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề, ai cũng nên như thế. Trong cuộc đời của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên, tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

Thứ bảy: Học sinh tồn

Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì và bảo vệ thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh, không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bè bạn yên tâm. Người ta có câu, có sức khỏe là có tất cả. Dù là tiền bạc hay danh vọng, không có sức khỏe, thì cũng không còn ý nghĩa gì cả.

Sưu tầm

Nguyễn Ngọc Giao

Leave Comment

X